Strani predavači

Karel De Vriendt
Karel De Vriendt

Karel De Vriendt je 25 godina radio (1987. – 2012.) kao IT ekspert za Europsku komisiju.

Od 2005. do 2011.  vodio je tim odgovoran za izvođenje IADBC programa te za stvaranje i izvođenje ISA programa. Aktivno je bio uključen u projekte kao što su transeuropska mreža TESTA, Open Source Observatory and Repository (OSOR), te Semantic Interoperability Centre Europe (SEMIC) – koji su se pretvoril u Joinup, European Interoperability Strategy, te u European Interoperability Framework. Kroz svoju karijeru je sakupio vrijedno praktično iskustvo u javnoj nabavi IT rješenja i usluga.

Karel De Vriendt je trenutno u mirovini, ali je nastavio djelovanje da unaprijedi elektroničke usluge javnog sektora za komunikaciju između javne uprave i građana kroz primjenu softverskih komponenti i usluga. Također, ostao je pobornik otvorenih normi i slobodnog softvera kao krucijalnih elemenata za podršku kolaboraciji, dijeljenju i ponovnom korištenju.


Karsten Gerloff
Karsten Gerloff

Karsten Gerloff je Predsjednik Free Software Foundation Europe. Misija FSFE-a je promocija sloboda u informacijskom društvu kroz uporabu slobodnog softvera.

Karsten Gerloff radi s programerima, aktivistima, poslovnim i političkim vođama kako bi stvorio okruženje u kojem slobodan softver može ostvariti puni potencijal. Vodi FSFE u sudjelovanju u procesima EU, ali i globalno te često predaje na konferencijama.

Karsten Gerloff se bavi istraživanjem ekonomskih i socijalnih učinaka slobodnog softvera za Europsku komisiju i druge klijente. Vodio je i razvoj edukativnih materijala o slobodnom softveru za poduzetnike u južnoj i istočnoj Africi.


Matija Šuklje
Matija Šuklje

Matija Šuklje  počeo je koristiti slobodan softver od 1998. godine kada je dobio prvi korisnički račun na GNU/Linux računalu. Od tada se sve više uključuje u zajednicu slobodnog softvera kao aktivni član mnogih nevladinih organizacija i projekata te piše članke u OSSR [Open Standards, Systems and Solutions] radnoj grupi u Vladinom Centru za Informatiku Republike Slovenije. Matija predstavlja grupu Linux korisnika Slovenije pred Slovenskim Institutom za normizaciju po pitanjima otvorenih normi.

Trenutno je zaposlen kao Legal Department Coordinator u FSFE i završava studij prava na Pravnom Fakultetu, Sveučilišta u Ljubljani.