Organizatori


Hrvatska udruga za otvorene sustave
i Internet

Unska 3
10 000 Zagreb
Hrvatska
Telefon i telefax: + 385 (0)1 6129 674
Žiro račun: 2360000 – 1101557175
Matični broj: 1602845
OIB: 09913557986

Hrvatska udruga Linux korisnika

Lastovska 9
10000 Zagreb
Hrvatska
Žiro racun: 2340009-1110161537
Matični broj: 1875833
OIB: 09478538040

LinkedIn grupa: HULK/CLUG

Facebook: HULK

Google (+): HULK

Za sve dodane informacije oko DORS/CLUC 2013 konferencije molimo da nam se javite na info@dorscluc.org